50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Van het Bestuur

Corona nieuws 20-10-2020

Beste leden en belangstellenden van de VSSM
 
Helaas wordt het steeds duidelijker dat de kans dat wij dit jaar onze activiteiten weer op kunnen starten, uiterst klein is. Uiteraard zullen wij, als zich een mogelijkheid voordoet, daar voor zover dat haalbaar is snel op in spelen. Zoals eerder aangegeven is het bestuur hierin slechts een kleine speler. De uitbater van de locatie die wij huren maar ook de mogelijkheden van de coördinatoren spelen daar ook een essentiële rol in. Daarnaast is er ook een reëel risico dat, zoals dat onlangs in Den Haag is gebeurd, locaties niet meer beschikbaar zijn. Helaas is de locatie in Den Haag, waar wij onze activiteiten hielden, naar aanleiding van deze crisis door de eigenaar verkocht aan een projectontwikkelaar. Voor ons als VSSM is dat vervelend, weer zoeken naar een nieuwe ruimte, maar voor de eigenaar en/of uitbater kan deze crisis een ramp zijn. 
 
Het belangrijkste is echter dat wij, met elkaar, door ons gedrag een belangrijke bijdrage kunnen geven in het verkorten van de situatie waarin wij nu zitten. Dat is geen makkelijke opgave, zeker niet omdat er heel verschillend gedacht wordt over de maatregelen en de noodzaak daarvan. Als VSSM houden wij ons met die discussie echter niet bezig.  
Wij missen de contacten, de bijeenkomsten waar wij onszelf kunnen zijn en onze hobby of leefwijze vorm en inhoud kunnen geven. Het duurt inderdaad lang maar dat is niet anders. 
Als bestuur gaan wij er voor om dit vol te houden zodat wij straks met elkaar de VSSM weer een gezond nieuw leven kunnen inblazen met als hoogtepunt volgend jaar het vieren van ons 51-jarig bestaan. Daar willen wij voor gaan en daar hebben we onze leden en bezoekers voor nodig.
 
Wij hopen dat ieder de komende tijd gezond blijft en dat wij een weg vinden om ook psychisch hier goed doorheen te komen. Hou, waar mogelijk, elkaar wat in de gaten!
Ten overvloede misschien: hou de website en het Fetlife account van de VSSM en de groepen ook in de gaten zodat je eventuele informatie niet mist. 
 
Heel veel sterkte 
namens het bestuur.
Ruud, voorzitter.
 

In memoriam Stephan

Vandaag bereikte ons het bericht dat een tragische gebeurtenis bij het uitoefenen van zijn hobby Stephan fataal is geworden.
Stephan was vele jaren actief lid van de vereniging en sinds vier jaar ook bestuurslid in de functie van “Algemeen-Adjunct”. Stephan was de jongste telg binnen het bestuur en vertegenwoordigde daar dus een belangrijk deel van onze leden. Zijn inbreng was positief en constructief. In zijn functie had hij diverse sleutelrollen.
Als bestuur zijn wij net als vele anderen die Stephan hebben gekend aangeslagen. Wat moet je zeggen? Dat wij hem zullen missen is een feit. Wij hebben contact met zijn ouders en waar dat mogelijk en gewenst is zullen wij hen steunen.
Als je een reactie wil sturen doe dit dan naar het secretariaat Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen de reacties bundelen en aan Stephan zijn ouders geven.
De begrafenis zal, mede gezien corona, in beperkte kring plaatsvinden. Na de begrafenis zal de kaart verstuurd worden. Desgewenst kun je deze via het secretariaat in digitale vorm toegezonden krijgen.
Wij wensen ieder die Stephan heeft gekend sterkte, maar vooral zijn ouders, vrienden en familie.

Namens het bestuur,
Ruud
voorzitter

Northern Comfort Weekend (NCW)

Elke jaar in november wordt dit leuke en spannende BDSM weekend door enkele van onze trouwe coördinatoren georganiseerd. In overleg met het bestuur hebben de coördinatoren besloten het weekend dit jaar niet door te laten gaan.
Wij gaan ervan uit dat in 2021 weer een NCW georganiseerd gaat worden.

huidige corona informatie mbt VSSM

Van het Bestuur

Huidige corona informatie en de VSSM
Geschreven: dinsdag 1september 2020
Gewijzigde Corona beperkingen, wat betekent dat voor de VSSM?

Beste leden, bezoekers en belangstellenden

Als bestuur hebben wij ons weer beraden over wat de regelgeving van de overheid i.v.m. de corona crisis ons voor mogelijkheden biedt. Helaas kunnen wij daar kort over zijn. Als vereniging kunnen wij, gezien de regelgeving, momenteel niet onder onze verantwoordelijkheid op een veilige wijze bijeenkomsten organiseren zoals we gewend zijn. Dat doet pijn maar de gezondheid is de belangrijkste basis.
Ook de Wilpenhof is tijdenlijk gesloten.

Wij zullen elke maand of sneller wanneer de omstandigheden dit mogelijk maken, opnieuw overwegen of we enige ruimte kunnen geven aan onze eigen activiteiten.
Nu zijn wij echter beperkt tot een enkel online alternatief zoals een pup-quiz of bingo-achtige activiteit die Bark and Play (de puppygroep) organiseert of een meer munch-achtige activiteit waar een andere groep over nadenkt.
Kortom, onze beperkingen zijn groot zoals dat bij vele andere organisaties ook een rol speelt.

Wij hopen met jullie dat er geen tweede golf komt zodat wij, zodra het mogelijk en verantwoord is, onze activiteiten weer op kunnen pakken. Zoals eerder aangegeven zijn er meerdere factoren die hierbij een rol kunnen spelen naast de ruimte die de overheid ten eerste moet geven. Uiteraard speelt de uitbater een belangrijke rol maar ook de coördinatoren hebben hierin een sleutelpositie. Als de overheid en de uitbater mogelijkheden geven en de coördinatoren deze mogelijkheid vanuit een persoonlijk gezondheidsperspectief niet zien zitten, gaat het niet lukken. Elke groep heeft een aantal coördinatoren die wij niet willen en kunnen dwingen om open te gaan. Zou daar een probleem ontstaan dan proberen wij naar een oplossing te zoeken.
Zou jij als lid in een dergelijke situatie bereid zijn de helpende hand te bieden? Laat dit dan weten aan het secretariaat Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van de groep waar je zou willen bijspringen.

Hieronder geven wij voor zover mogelijk aan wat momenteel (begin september 2020) de mogelijkheden per locatie zijn. Uiteraard kunnen deze mogelijkheden door overheidsmaatregelen onverwacht verruimd of beperkt worden. Dit betekent dat onderstaande informatie per locatie kan wijzigingen, houd daarom regelmatig ook de website in de gaten.

Nijmegen: AG, JG, Bark&Play, Mannengroep: blijven onder de huidige regelgeving nog dicht.
Sittard: blijft onder de huidige regelgeving nog dicht.
Utrecht: blijft onder de huidige regelgeving nog dicht.
Den Haag: blijft onder de huidige regelgeving nog dicht.
De Wilp: in de Wilpenhof is onze VSSM bijeenkomst ondergebracht bij een van hun eigen reguliere bijeenkomsten. De VSSM lift dus mee op hun beleid. Dit betekent dat, met inachtneming van bepaalde spelregels, de Wilpenhof aan de VSSM de mogelijkheid biedt weer mee te doen. Uiteraard doe je dit op eigen verantwoording, ook wat eventuele boetes aangaat als overheidsregels overtreden worden. Als VSSM hebben wij hier dus geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in.

vssm logo

SOA poli online:

Consensual Deviance

Stringzz | de nieuwe BDSM-app voor Android

Advertenties

De VSSM heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de advertenties en de VSSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten