50 jaar VSSM

voor verbinding en acceptatie

Algemene Informatie 'Kerfstok'

2006 1 small

Algemene informatie.


Door een besluit van de Algemene Ledenvergadering 2017 zal het blad “De Kerfstok” niet langer meer verschijnen.


De “Kerfstok” was vanaf de oprichting van de VSSM in 1970 het verenigingsorgaan. Het blad was toen in het leven geroepen om de leden van relevante informatie te voorzien. Internet bestond niet en dit was het enige kanaal van communicatie. Inmiddels zijn de tijden veranderd.
Als een aantal jaren geleden een keer een kerfstok te laat verscheen, kwamen er vanuit de leden reacties. De laatste jaren verscheen de kerfstok onregelmatig en soms ook geheel niet maar er kwamen nauwelijks tot geen reacties van de leden.
Ook op verzoeken aan de leden om kopij voor de kerfstok of foto’s in te leveren kwamen steeds minder reacties.

Mede hierdoor is de website, zoals het eigenlijk overal in dit digitale tijdperk gaat, steeds meer de functie van informatiekanaal gaan vervullen. Het grote voordeel is dat, als men teksten inlevert, deze snel op de website kunnen waardoor zowel leden als niet-leden snel de meest actuele informatie over de vereniging, bijeenkomsten en plannen kunnen vinden. Daarnaast is het bereik van de website vele malen groter dan het bereik van de Kerfstok.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2017 is dan ook door de ALV besloten de “Kerfstok” definitief niet meer te laten verschijnen en de website als verenigingsorgaan aan te merken. Het voorstel om de Kerfstok af te schaffen, artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement overeenkomstig de voorgestelde tekst aan te passen en een “voorlichtingskerfstok” te maken die ongeveer 2 of 3 jaar mee kan wordt met 1 stem tegen en 36 stemmen voor aangenomen.

 2008 1

 

vssm logo

SOA poli online:

Consensual Deviance

Stringzz | de nieuwe BDSM-app voor Android

Advertenties

De VSSM heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de advertenties en de VSSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten